Jedno okienko ma funkcjonować w oparciu o zgromadzenie wszystkich dokumentów przedstawionych przez obywatela i przesłanie ich do właściwych urzędów.

Stały numer rejestracyjny

Kolejną projektowaną zmianą jest stały numer rejestracyjny przez cały czas użytkowania pojazdu. Nowy właściciel samochodu, kupujący używany pojazd nie będzie musiał już występować o nowe numery rejestracyjne. Właściciel indywidualnych numerów będzie mógł je zachować i wykorzystać przy nowym samochodzie. W aktualnym stanie prawnym, musi je zwrócić do organu rejestrującego. Planowane rozwiązania nie obejmą pojazdów służb i pojazdów dyplomatycznych.

Centralna Ewidencja Pojazdów

Dane o stanie licznika samochodu oraz liczbie zmian właścicieli będą umieszczane w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Informacje te, uzyskiwane będą podczas badania technicznego. Do Centralnej Ewidencji Pojazdów przekażą je stacje kontroli pojazdów. Ma to przede wszystkim ochronić kupujących auta, którzy będą mogli sprawdzić rzeczywisty stan licznika samochodu. Unikną przy tym zakupu pojazdu, który ma „cofnięty licznik przebiegu”. Informacje będą dostępne za pośrednictwem ePUAP. Wpisując dane z dowodu rejestracyjnego potencjalny nabywca uzyska wszystkie interesujące go informacje.

Dowolność miejsca rejestracji

Zgodnie z projektem, rejestracji samochodu będzie można dokonać u dowolnie wybranego przez siebie starosty na terenie całego kraju. Zostanie zniesiony wymóg rejestracji pojazdu u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy. Na podobnych zasadach możliwe będzie także uzyskanie prawa jazdy.

Szybsze korzystanie z uprawnień

Proponowana nowelizacja zakłada umożliwienie korzystania z uprawnień do kierowania pojazdami niezwłocznie po zdaniu egzaminu państwowego. Będzie to możliwe dzięki przyznaniu wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego kompetencji do ich wydawania.

Zaproponowano również, aby podczas kontroli drogowej nie było obowiązku legitymowania się dowodem rejestracyjnym (o ile jest się właścicielem kierowanego pojazdu), prawem jazdy i polisą OC.

Producenci oraz importerzy nowych pojazdów z chwilą przeznaczenia pojazdu do sprzedaży będą musieli przekazywać jego dane do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Dzięki temu do rejestracji nowych pojazdów wykorzystywane będą dane już wprowadzone w postaci elektronicznej. Nie będzie potrzeby ręcznego ich wprowadzania, co zmniejszy ryzyko powstania błędów i skróci czas rejestracji pojazdu.

Planowane jest, że projekt jeszcze w tym miesiącu trafi na Komitet Stały Rady Ministrów.

RO/źródło:MSWiA

Zobacz także:

Przepisy o przechowywaniu pojazdów usuniętych zgodne z konstytucją

ETS: Rumuński podatek od zanieczyszczeń niezgodny z prawem UE