statystyki

Egzaminy na syndyka

02.03.2009, 06:22; Aktualizacja: 19.03.2011, 13:16
Ministerstwo Sprawiedliwości podało informację dotyczące części ustnej egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Egzaminy odbędą się od maja do listopada 2009 roku.

 

 

Minister Sprawiedliwości wyznaczył terminy części pisemnej egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka na rok 2009: 1) na dzień 27 maja 2009 r., godz. 10:00 2) na dzień 2 września 2009 r., godz. 10:00 3) na dzień 20 listopada 2009 r. godz. 10:00 Wniosek o dopuszczenie do egzaminu składa się do Ministra Sprawiedliwości na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33, z dopiskiem „wniosek o dopuszczenie do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka”. Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu upływa: 1) w dniu 11 kwietnia 2009 r., w przypadku egzaminu, który odbędzie się w dniu 27 maja 2009 r., 2) w dniu 18 lipca 2009 r., w przypadku egzaminu, który odbędzie się w dniu 2 września 2009 r. 3) w dniu 6 października 2009 r., w przypadku egzaminu, który odbędzie się w dniu 20 listopada 2009 r. Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu należy dołączyć: - odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, - dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, Ponadto wniosek powinien zawierać dane osobowe wnioskodawcy (imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zameldowania, adres do korespondencji).


Pozostało 0% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane