Zakres działania sądu administracyjnego

31.03.2009, 11:41; Aktualizacja: 19.03.2011, 13:16
Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że rolą sądu administracyjnego jest dokonanie oceny, czy zaskarżony akt lub czynność organu administracji jest zgodna z prawem, nie pełni on funkcji organu kontroli realizowanej w administracyjnym toku instancji.

Po przeprowadzeniu kontroli i następnie postępowania podatkowego organ I, a następnie organ II instancji stwierdziły, że w rozliczenie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie było prawidłowe. Jak ustalono doszło do zaniżenia przychodu prowadzącego działalność gospodarczą poprzez niezaewidencjonowanie faktury, zawyżenia kosztów uzyskania przychodów na skutek wykazania faktur VAT za niewykonane usługi marketingowe oraz faktury VAT dotyczącej remontu lokalu, do którego nie przysługiwał podatnikowi tytuł prawny. W konsekwencji stwierdzonych nieprawidłowości organ określił zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetki za zwłokę od zaległości w zaliczkach na ten podatek. Małżonkowie wnieśli skargę do WSA we Wrocławiu twierdząc, że organy skarbowe naruszyły reguły dotyczących postępowania dowodowego i oceny dowodów, a w rezultacie podjęły rozstrzygnięcie na podstawie błędnych ustaleń faktycznych. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję jedynie w części dotyczącej naliczenia odsetek. Małżonkowie złożyli skargę kasacyjną od wyroku w części oddalającej skargę. Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił zarzuty i uchylił wyrok w zaskarżonej części przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. WSA we Wrocławiu ponownie uznał że brak jest podstaw dla zakwestionowania stanowiska wyrażonego w zaskarżonej decyzji. Za bezzasadne uznano zarzuty dotyczące naruszenia przepisów procedury podatkowej, stwierdzono bowiem, że organy podatkowe zebrały i w sposób wyczerpujący rozpatrzyły cały materiał dowodowy, zaś wszelkie okoliczności mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy zostały dostatecznie wyjaśnione. Małżonkowie wnieśli skargę kasacyjną, która została oddalona przez NSA. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazano, że ponieważ zaskarżony wyrok zapadł w następstwie uwzględnienia wniesionej wcześniej skargi kasacyjnej, niezbędne jest dokonanie oceny sposobu wywiązania się przez WSA we Wrocławiu z zadania powtórnego rozpoznania sprawy. To zaś zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy, bez uchybienia przepisom, na co wskazuje uzasadnienie zaskarżonego orzeczenia. Jak podkreślono sąd administracyjny nie ma obowiązku szczegółowego rozważania każdej okoliczności, bowiem jego rolą jest ocena zgodności z prawem zakwestionowanego aktu lub czynności organu administracji publicznej. Sąd nie jest organem kontroli realizowanej w administracyjnym toku instancji, a tylko wówczas musiałby on dokonywać stosownych ustaleń weryfikując np. wartość dowodową konkretnych zeznań. Konieczne jest zatem rozróżnienie funkcji jakie pełni organ administracji publicznej od tych, które określono przepisami prawa dla sądu administracyjnego. Wyrok NSA z 6.3.2009 r., II FSK 1716/07


Pozostało 2% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane