Konferencja prasowa odbyła się z udziałem Prokuratora Generalnego, Andrzeja Seremeta i Zastępcy Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku, Zbigniewa Niemczyka.

Podczas konferencji, Prokurator Generalny poinformował, że polecił Prokuratorom Apelacyjnym, aby wszystkie postępowania przygotowawcze o czyny z art. 252 k.k. prowadzone były w wydziałach śledczych Prokuratur Okręgowych.
Prokurator Generalny podkreślił, iż zalecił również , aby zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uprowadzenia dla okupu poddawane były szczegółowej analizie, z zaangażowaniem analityka kryminalnego już na początku postępowania.

Podczas konferencji prasowej przedstawiono również szczegóły związane z inicjatywą powołania wspólnego zespołu ds. porwań, w której to sprawie Prokurator Generalny zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zadania zespołu ds. porwań

Przewidywany zakres zadań mającego powstać zespołu ds. porwań to przede wszystkim wypracowanie systemowego standardu postępowania organów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz Prokuratury w przypadku ujawnienia taktu uprowadzenia osoby, bez względu na charakter tego zdarzenia, przygotowanie koncepcji utworzenia specjalistycznej bazy danych, wspomagającej proces prewencyjny i wykrywczy w zwalczaniu uprowadzeń osób, zaproponowanie odpowiednich zmian legislacyjnych, jeżeli zostanie dostrzeżona taka potrzeba, w celu wzmocnienia skuteczności zwalczania tego typu przestępstw oraz przygotowanie koncepcji szkoleń specjalistycznych funkcjonariuszy oraz prokuratorów.

Prace zespołu brałyby pod uwagę także uwarunkowania krajowe, a ewentualne postulaty zmian związanych z poprawą efektywności ścigania uprowadzeń dla okupu poprzedzone byłyby pozyskaniem danych o wszystkich sprawach uprowadzeń, zaistniałych w latach 2000-2010 na terenie Polski lub poza jej terytorium na szkodę obywateli polskich. Wypracowane przez zespół wnioski, mogłyby zostać zaprezentowane podczas wspólnej konferencji mającej na celu omówienie poczynionych ustaleń, zgodnie z przedstawionymi zagadnieniami oraz wypracowanie pragmatyki działań organów ścigania i Prokuratury w przypadkach uprowadzeń.

Przewidywany skład zespołu ds. porwań

W skład zespołu mieliby wejść prokuratorzy prowadzący i nadzorujący śledztwo w sprawie uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika, reprezentujący Prokuraturę Generalną oraz Prokuraturę Apelacyjną w Gdańsku, funkcjonariusze Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, funkcjonariusze Departamentu Postępowań Karnych oraz Departamentu Przeciwdziałania Terroryzmowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Prokurator Generalny powiadomił iż ma zadeklarowane poparcie szefów wskazanych instytucji. Zwrócił się do nich z prośbą podpisania opracowanej w tym zakresie deklaracji współpracy oraz porozumienia.

RO/ źródło: Prokuratura Generalna

Zobacz także:

Memorandum w sprawie prokuratorskiej współpracy Polski i Rosji podpisane

Prokuratura podejmuje działania na rzecz racjonalizacji zatrudnienia