W ocenie BCC i FOR w rządowych propozycjach brakuje ponadto konkretnych zapowiedzi innych działań, m.in. likwidacji przywilejów emerytalnych, które kosztują budżet blisko 20 mld złotych rocznie. Brak w nich także regulacji dostosowujących system rentowy do emerytalnego po reformie. Rząd nie przedstawił także propozycji wdrożenia efektywnej formy dobrowolnego oszczędzania na starość - oceniają obydwa podmioty.

Zobacz: BCC: Stwierdzenie niekonstytucyjności kwotowej waloryzacji emerytur może państwo drogo kosztować

W swoim stanowisku wskazują ponadto, że działania rządu w sferze zabezpieczenia społecznego powinny iść przede wszystkim w kierunku ujednolicenia zasad uczestnictwa obywateli w systemie emerytalno-rentowym, w ich opinii tylko takie działania mogą spowodować uzyskanie akceptacji w społeczeństwie w zakresie projektowanych zmian.

Podkreślają także, że zmiany te będą niezwykle istotne z punktu widzenia wzmocnienia rynku pracy oraz ograniczania deficytu budżetowego.

Zobacz: BCC dostrzega potrzebę stanowienia dobrego prawa

Dlaczego opłaca się dłużej pracować?

Jak podkreśla Marek Goliszewski, prezes BCC dłuższa praca równa się wyższa emerytura.

Opłaca się dłużej pracować, aby gromadzić więcej pieniędzy na poprawę systemu opieki zdrowotnej, socjalnej, na funkcjonowanie sektorów państwa ważnych dla emerytów. To ważne w kontekście olbrzymiej emigracji młodzieży do krajów Europy Zachodniej - wyjaśnia Marek Goliszewski.

Zobacz: BCC: Praca i emerytura tylko po 60-tce

Ponadto na propozycjach rządowych mają skorzystać zwłaszcza kobiety, które mają otrzymywać o 50% wyższe świadczenia niż dotychczas. Jak będzie w praktyce?

PS/źródło: FOR

Zobacz także:

FOR: Całkowity zakaz reklamy aptek narusza konstytucję

FOR: Przepisy dotyczące zbiórek publicznych wymagają zmian