Zdaniem BCC, podwyższając składkę rentową, rząd powinien jednocześnie obniżyć z 2,45 proc. do co najmniej 1,3 proc. składkę na Fundusz Pracy, ponieważ jego aktywność będzie w 2012 r. - podobnie jak roku w bieżącym – silnie ograniczona. Nie ma zatem podstaw do dalszego obciążania pracodawców składką w dotychczasowej wysokości - uważa BCC.

Zobacz: BCC: Krótszy wiek emerytalny matek to niższa emerytura

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2012 rok, z którego wynika, że głównym, nowym źródłem przychodów, począwszy od 1 lutego przyszłego roku, uczyniono zwiększony wymiar składki rentowej płaconej przez pracodawców o 2 pp - do 6,5 pp obciążenia wynagrodzenia pracowniczego brutto.

Projektowane podwyższenie składki z ubezpieczenia społecznego podwyższa koszty pracy i – obiektywnie – ryzyko ograniczania zatrudnienia, w warunkach oczekiwanego spowolnienia gospodarczego w Polsce- wskazuje BCC.

Zobacz: Propozycje ulg dla pracodawców zatrudniających absolwentów

W opinii BCC nie ma podstaw do dalszego obciążania pracodawców składką w dotychczasowej wysokości, a trzeba wręcz stworzyć impuls do utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia przez pracodawców.

Dr Wojciech Nagel, ekspert ds. ubezpieczeń społecznych i pracy, członek Monitorującego Komitetu BCC

Zobacz także:

Unia fiskalna państw strefy euro

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2012 rok