Debata odbędzie się w dniu 15 marca 2012 r. w siedzibie UOKiK w Warszawie.

W związku z wprowadzonymi zmianami do systemu gospodarki odpadami komunalnymi, Prezes UOKiK postanowiła przyjrzeć się mechanizmom rynkowym zachodzącym w tym sektorze.

Zobacz: Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi

Przedmiotem zainteresowania Urzędu jest przede wszystkim oddziaływanie nowych regulacji na strukturę rynku, kształtowanie cen oraz sytuacja konsumenta.

Za punkt wyjścia do dyskusji posłuży przygotowany przez Urząd raport pt. Konkurencja na polskim rynku usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Spotkanie będzie okazją do zdiagnozowania potencjalnych problemów związanych ze zmianami w funkcjonowaniu sektora odpadów komunalnych z perspektywy wszystkich jego uczestników.

Zobacz: Gospodarka odpadami zgodna z unijnymi standardami

Podczas dyskusji zostaną poruszone kwestie dotyczące struktury rynku po wprowadzeniu zmian, sposobu kalkulowania stawek za usługi oraz ryzyka występowania zmów przetargowych.

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 12 marca 2012 roku na adres e-mail joanna.latka@uokik.gov.pl lub telefonicznie 22 55 60 502. Udział w debacie jest bezpłatny.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

Dyskriminacja w prawie pracy przedmiotem konferencji

Prawo rynku kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania GPW - konferencja