Seminarium odbędzie się 9 listopada 2012 w godz. 16:00 - 20:00 w sali 316 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Inspiracją dla zorganizowania seminarium jest książka „Adam Daniel Rotfeld. W cieniu. 12 rozmów z Marcinem Wojciechowskim” wydana w 2012 r. nakładem Wydawnictwa Agora.

Program

16.00-16.15 Wprowadzenie - prof. Mirosław Wyrzykowski, Kierownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW

16.15-18.00 Panel 1: Akt Końcowy KBWE w Helsinkach i jego następstwa

Moderator: prof. Mirosław Wyrzykowski

Wprowadzenie - proces dochodzenia do Aktu Końcowego KBWE w Helsinkach, prof. Adam Daniel Rotfeld

Polityczny kontekst procesu helsińskiego w Polsce w latach 70-tych i 80-tych - prof. Andrzej Friszke, Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas

Rzeczywistość opozycyjna w zakresie praw człowieka - Józef Pinior, senator RP, były członek Parlamentu Europejskiego

Dyskusja

18.00-18.15 Przerwa kawowa

18.15-19.45 Panel 2: Prawa człowieka a polityka zagraniczna

Moderator: dr Adam Bodnar, Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW

Wprowadzenie - prawa człowieka w polityce zagranicznej państw demokratycznych - prof. Adam Daniel Rotfeld

Polityka wielkich mocarstw wobec praw człowieka na przykładzie Tybetu - Adam Kozieł, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej - dr Hanna Machińska, Pracownia Badania Dorobku Prawnego Rady Europy WPiA UW

Dyskusja

19.45-20.00 Podsumowanie - prof. Mirosław Wyrzykowski

Adam Daniel Rotfeld jest wybitnym dyplomatą, profesorem prawa, byłym Ministrem Spraw Zagranicznych RP, współprzewodniczącym Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych oraz członkiem Rady Fundacji Centrum im. Profesora Bronisława Geremka. W latach 1974-1975 brał udział w pracach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W latach 1991-2002 był dyrektorem Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) w Sztokholmie. Jest także byłym członkiem Kolegium Doradczego Sekretarza Generalnego ONZ ds. Rozbrojenia oraz „Grupy Mędrców” NATO ds. przygotowania Nowej Koncepcji Strategicznej Sojuszu.

PS/źródło:HFPC

Zobacz także:

Cykl seminariów: ''Psychologia w kryminalistyce"

Tymczasowe aresztowanie w Polsce w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka- seminarium