W związku z informacją uzyskana z Sekretariatu Generalnego Rady Europy o upływie kadencji polskiego sędziego w europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu w dniu 31 października 2010 roku MSZ ogłasza nabór na stanowisko sędziego ETPCz.

Kandydat na stanowisko powinien spełniać następujące wymagania:

-posiadać polskie obywatelstwo,

-korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

-być osobą o wysokim poziomie moralnym,

-mieć ukończony wyższe studia prawnicze,

-reprezentować wysoki poziom wiedzy prawniczej,

-posiadać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Rady Europy, oraz bierną znajomość drugiego języka,

-odznaczać się stanem zdrowia umożliwiającym pełnienie obowiązków sędziego.

Zainteresowani są proszeni o składanie życiorysu (wzór znajduje się na stronie www.msz.gov.pl),oraz pozostałych dokumentów w terminie do dnia 30 października 2009 roku.

MSZ/AS

Zobacz także:

Polska przed TrybunałemPraw Człowieka

Dwa istotne orzeczenia Europejskiego TrybunałuPraw Człowieka