Podczas obrad omawiane były kwestie prac nad nowatorskimi instrumentami mającymi zasadnicze znaczenie dla ochrony praw obywateli, w tym dla ofiar przestępstw.

Jednym z ważniejszych problemów, omawianych podczas dyskusji przedstawicieli państw członkowskich, jest pakiet uprawnień przysługujących podmiotom postępowania karnego. Nowa inicjatywa ma zagwarantować jeszcze lepsze i pełniejsze zabezpieczenie społeczeństwa w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Piątkowa sesja była poświęcona także projektowi decyzji ramowej w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi. Dzięki nowemu instrumentowi możliwe będzie zapewnienie kompleksowej pomocy dla osób pokrzywdzonych, a także prowadzenie skutecznej walki z tym procederem.

Dyskusja w Radzie dotyczyć będzie ponadto problemu przekazywania postępowań w sprawach karnych i przyjęcia na poziomie unijnym odpowiednich regulacji w tym zakresie.

MS/AS

Zobacz także:

Praktyki w Bonn dla prawników

XIII Spotkanie Prokuratorów Generalnych