Umowa została zawarta 27 października 2009 r. Dotyczy ona dostaw komponentów do Taktycznych Radiostacji Pola Walki PR4G F@stnet w związku z dostawą radiostacji typu RRC 9210 i RRC 9310 dla Sił Zbrojnych RP.

Wartość Umowy, zawartej na 4 lata, wynosi 21.354.800,00 euro. Thales Communications SA dostarczy uzbrojenie i sprzęt wojskowy za kwotę 17.500.000,00 euro.

Dzięki wypełnieniu zobowiązań offsetowych Radmor SA uzyska nową technologię i know-how na produkcję nowego modułu pośredniej częstotliwości i syntezy dla radiostacji F@stnet RRC 9210 9310AP. Będzie miał również prawo do serwisowania radiostacji i jej sprzedaży na rynku polskim i wytypowanych rynkach zagranicznych.KPRM/AS

Zobacz także:

Aneks do umowyoffsetowej przyjęty