Konkurs „Złote Skrzydła” Dziennika Gazety Prawnej ma na celu promowanie młodych Autorów. Mogą w nim wziąć udział autorzy, którzy w chwili wydania książki nie ukończyli 35. roku życia.

W tym roku nagrody przyznawane były w czterech kategoriach: prawo gospodarcze, podatki, prawo pracy i zarządzanie, a książki oceniały kapituły złożone z ekspertów danych dziedzin, praktyków i pracowników naukowych.

W kategorii zarządzanie nagrodę otrzymała dr Anna Jupowicz-Ginalska za książkę „Marketing medialny” Wydawnictwo Difin.

Zobacz: SA: Wykorzystanie książki w celach szkoleniowych nie narusza praw jej autora

W kategorii prawo gospodarcze nagrodę główną otrzymał dr Tomasz Czech autor książki „Konsorcjum kredytowe”, natomiast w kategorii prawo pracy zaszczytne pierwsze miejsce zajął dr Michał Raczkowski za książkę „Pozorność w umownych stosunkach pracy”. Obydwie pozycje wydane przez LexisNexis Polska.

Zobacz: Książka doradcy podatkowego z kancelarii LOVELLS

Z kolei w kategorii podatki zwyciężył dr Paweł Selera z książką „Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw” Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Zobacz także:

Mec. Jacek Dubois autorem książki dla dzieci

Nowa książka dr. Bogdana Fischera