Siedem organizacji pozarządowych w tym: Amnesty International, the AIRE Centre, the European Human Rights Advocacy Centre (EHRAC), Interights, the International Commission of Jurists (ICJ), JUSTICE oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowały swoje wspólne stanowisko dotyczące reformy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Zobacz: Tłumaczenie wyroków ETPC na język polski

Organizacje zalecają przede wszystkim podjęcie konkretnych kroków mających na celu wdrażanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na szczeblu krajowym, w szczególności w sprawach, w których stan faktyczny jest podobny.

Zobacz: HFPC w sprawie wykonywania wyroków ETPC przez prokuraturę

Organizacje apelują również o przyznanie Komitetowi Ministrów wystarczających środków mających na celu efektywną analizę i ocenę narodowych raportów z wykonania wyroków.

Organizacje skrytykowały z kolei pomysł wprowadzenia m.in. klauzuli zachodzącego słońca, w myśl której ETPCz mógłby skreślić wszystkie sprawy jakie wpłynęły do Trybunału w pewnym odstępie czasu bez ich rozpoznawania.

Zobacz: Wyroki ETPC w sprawach przeciwko Polsce

Krytycznie odniosły się także do pomysłu wprowadzenia opłat pobieranych od indywidualnych skarżących za wniesienie skargi. Petycję przeciwko wprowadzeniu opłat podpisało do tej pory prawie 300 organizacji pozarządowych z ponad 40 krajów Rady Europy.

PS/źródło:HFPC

Zobacz także:

Reprezentacja rządu RP przed ETPC

Upomnienie dla Polski odnośnie wdrażania wyroków ETPC