W trakcie spotkania z członkami komisji LIBE, której zakres kompetencji obejmuje m.in. prawo karne Minister Krzysztof Kwiatkowski przypomniał, iż większość działań podejmowanych w ostatnich latach w ramach współpracy sądowej w sprawach karnych koncentrowała się na środkach represyjnych. Wzajemne uznawanie różnych rodzajów kar i zwalczanie poważnych przestępstw były głównymi kierunkami aktywności. Takie podejście jest zrozumiałe, bo otwarte granice nie mogą być wykorzystywane przez przestępców dla ucieczki i uniknięcia kary. Na obecnym etapie rozwoju Polska podczas Prezydencji podejmie działania w kierunku „Ochrony praw obywateli w Unii Europejskiej”.

- Za szczególnie istotne uważamy zakończenie prac nad dyrektywą dot. Europejskiego Nakazu Ochrony (EPO). Równocześnie dosłownie dzisiaj w grupie roboczej rozpoczęliśmy prace nad projektem dyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

Minister Sprawiedliwości przypomniał, że jako Prezydencja zamierzamy dążyć, w oparciu o mapę drogową przyjętą jeszcze za prezydencji szwedzkiej, do wzmocnienia praw proceduralnych dla osób podejrzanych i oskarżonych.

- Zależy na tym, aby szybko zakończyć prace nad projektem dyrektywy ws. prawa do informacji w postępowaniu karnym. Kluczowa w tym zakresie będzie współpraca z Parlamentem Europejskim.

Minister poinformował członków Komisji, że niezwykle istotne są dla nas również prace nad projektem dyrektywy ws. prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym.

- Zapewnienie prawa do porady adwokata na wczesnym etapie postępowania, jest kluczowym elementem dla zapewnienia rzetelnego procesu- powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

Polska jest jedną z pierwszych Prezydencji, która pracuje razem z Parlamentem w zakresie spraw karnych już na nowych zasadach współdecydowania, gdzie Rada i Parlament są równymi parterami.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Blue button europejskiego prawa umów ożywi handel transgraniczny

Reforma sądownictwa Unii Europejskiej