Jak poinformował resort spraw wewnętrznych projekt ustawy zawierający propozycje zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych otrzymały do konsultacji m.in. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Krajowa Sekcja Pożarnictwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

Zobacz: Lewiatan popiera zmiany w emeryturach służb mundurowych

Zgodnie z projektem zachowany zostanie odrębny system zaopatrzeniowy służb mundurowych. Zostaną nim objęci zarówno funkcjonariusze będący już w służbie, jak i ci, którzy dopiero do niej przystąpią. Funkcjonariusze nadal będą więc nabywali prawo do emerytury z budżetu państwa w ramach odrębnego systemu zaopatrzeniowego, a nie w ramach powszechnego systemu emerytalnego.

Zmiana będzie dotyczyła wyłącznie funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy rozpoczną służbę po wejściu w życie ustawy.

Prawo do emerytury będą nabywać funkcjonariusze i żołnierze po łącznym spełnieniu dwóch warunków: wieku oraz stażu służby. Nowe zasady zakładają minimalny wiek emerytalny w wymiarze 55 lat i wydłużenie minimalnego stażu służby z 15 do 25 lat. Dopiero połączenie 25 lat stażu służby i 55 lat wieku zagwarantuje prawo do emerytury. W ten sposób nowi funkcjonariusze i żołnierze będą pracowali dłużej w służbie dla Państwa.

Zobacz: TK: Prawo do wyboru obrońcy przez żołnierza

Zaproponowano także, aby wysokość emerytury zależała od wysokości pensji z trzech wybranych lat, a nie tak jak dotychczas od wysokości ostatniej pensji.

Równocześnie funkcjonariusze i żołnierze pełniący służbę w dniu wejścia w życie ustawy będą mieć zagwarantowane prawo wyboru pomiędzy obowiązującym, a nowym systemem.

PS/źródło:MSW

Zobacz także:

Emerytury służb mundurowych - negocjacje trwają

Lewiatan: Reforma systemu emerytalnego służb mundurowych wymaga zmian