Nowymi członkami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zostali pan Jan Dworak oraz pan Krzysztof Luft.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem konstytucyjnym stojącym na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

Art. 214 Konstytucji RP stanowi, iż członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są powoływani przez Sejm, Senat i Prezydenta Rzeczypospolitej.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji w art. 7 stanowi, iż w skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków powoływanych: 2 przez Sejm, 1 przez Senat i 2 przez Prezydenta, spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków społecznego przekazu.

PS/KPRP