Tak duży wzrost płacy minimalnej zmniejszy konkurencyjność najsłabszych regionów oraz spowoduje upadek wielu mikro i małych firm. W gospodarce doprowadzi do wzrostu bezrobocia, spowolnienia konsumpcji i inwestycji, a tym samym - do ograniczenia wzrostu gospodarczego – uważa PKPP Lewiatan.

Zobacz: Obowiązki przedsiębiorców w świetle ustaw konsumenckich

Podniesienie płacy minimalnej do 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej może zniszczyć dużą cześć sektora mikro i małych firm. Bowiem wiele mikroprzedsiębiorstw straci w ten sposób zdolność do osiągania dodatniego wyniku finansowego, nie mówiąc już o zdolności do akumulowania nadwyżki finansowej pozwalającej im rozwijać się, inwestować i zwiększać zatrudnienie.

Zobacz: Radcy prawni i przedsiębiorcy na rzecz dobrego prawa

Tak więc decyzja o podniesieniu płacy minimalnej do 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej skaże właścicieli małych przedsiębiorstw na konieczność „przeniesienia się" do szarej strefy, albo do rezygnacji z działalności. A w całej gospodarce doprowadzi do wzrostu bezrobocia, zmniejszenia konsumpcji, zmniejszenia inwestycji, a tym samym - do ograniczenia wzrostu gospodarczego - ostrzega Lewiatan.

Zobacz: Sondaż BCC: Jak przedsiębiorcy odkładają na swoją emeryturę?

Jeżeli chcemy zwiększyć dochody osób o niskich kwalifikacjach, bez pogorszenia relacji kosztu pracy do produktywności i bez ograniczenia zatrudnienia, powinniśmy zmniejszyć obciążenie najniższych wynagrodzeń podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne – uważa Lewiatan.

PS/źródło:PKPP Lewiatan

Zobacz także:

BCC: Mniej uciążliwe życie przedsiębiorcy

Składka rentowa idzie w górę - Prezydent podpisał nowelizację