Zawiadomienie o zawarciu porozumienia polegającego na podziale rynku pomiędzy PZU oraz spółką Maximus Broker z Torunia złożył do UOKiK jeden z dziennikarzy w sierpniu 2009 r.

Z informacji uzyskanych przez Urząd, m.in. po kontroli z przeszukaniem w siedzibach przedsiębiorców wynika, że zmowa została zawarta w lipcu 2009 r. i dotyczyła sprzedaży grupowych ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków do placówek oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Zobacz: Zgoda UOKiK na przejęcie spółki Aldik Nova

PZU zobowiązał się do sprzedaży ubezpieczeń grupowych NNW placówkom oświatowym tylko za pośrednictwem Maximus Broker. Pośrednik z kolei rekomendował swoim klientom ofertę Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jako najlepszą, niezależnie od jej rzeczywistej atrakcyjności oraz warunków oferowanych przez innych ubezpieczycieli. Tymczasem, zgodnie z prawem, brokera nie może łączyć z zakładem ubezpieczeniowym inna umowa niż porozumienie dotyczące wysokości prowizji.

Zobacz: Działalność biur podróży - raport UOKiK

Dzięki porozumieniu Powszechny Zakład Ubezpieczeń miał zapewnioną sprzedaż swoich usług do szkół w ponad połowie gmin w województwie kujawsko-pomorskim, bez konieczności rywalizowania ze swoimi konkurentami i tworzenia lepszych ofert, natomiast Maximus Broker nie musiał obawiać się utraty klientów, w przypadku gdyby gmina zawarła umowę bezpośrednio z PZU.

Zobacz: Zgoda UOKiK na przejęcie spółki Plastal

Za udział w niedozwolony porozumieniu na przedsiębiorców zostały nałożone kary finansowe – 56 604 783 zł na PZU oraz 61 858 zł na Maximus Broker. Różnica w wysokości sankcji spowodowana jest różnym przychodem ukaranych podmiotów, a nie stopniem ich przewinienia. Ponadto Prezes UOKiK nakazała zaniechanie zabronionej praktyki. Decyzja nie jest ostateczna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

Zgoda UOKiK na koncentrację na rynku węgla kamiennego

Zgoda UOKiK na koncentrację na rynku sprzedaży wyrobów chemicznych