W tym:

  • 24 protesty wniesione po terminie
  • 59 protestów wniesionych w terminie

Ustawowy termin do wniesienia protestu wynosi 3 dni liczone od dnia podania wyników wyborów do wiadomości publicznej przez Państwową Komisję Wyborczą. Protest wnoszony jest na piśmie do Sadu Najwyższego (art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1997 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2010, nr 72, poz. 467 j.t.).

PS/SN