Podczas spotkania Prof. Stanisław Gebethner oraz Prof. Michała Pietrzak przedstawią swoje refleksje na temat "Władza publiczna w demokratycznym państwie prawa w ujęciu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

KC/TK