W związku z informacją o niestawieniu się w Zakładzie Karnym we Włocławku Pawła S., Łukasza M. oraz Radosława M., skazanych za kradzież napisu „Arbeit Macht Frei” z muzeum obozu Auschwitz, Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski polecił Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej natychmiastowe zawiadomienie właściwego sądu o niestawiennictwie skazanych w Zakładzie Karnym.

Przekazanie tej informacji umożliwi sądowi wykonawczemu – w trybie przepisów Kodeksu karnego wykonawczego – niezwłoczne zainicjowanie działań zmierzających do doprowadzenia skazanych do Zakładu Karnego, a w wypadku ich ukrywania się - poszukiwanie ich listem gończym.

- Równocześnie - z uwagi na wyjątkowy charakter sprawy - poleciłem Dyrektorowi Służby Więziennej niezwłoczne informowanie mnie o przebiegu działań mających na celu jak najszybsze osadzenie skazanych w Zakładzie Karnym – powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski.MS/AS