Poradnik zawiera praktyczne informacje w oparciu i z uwzględnieniem konsekwencji wynikających z przepisów podatkowych klęski żywiołowej jaką jest powódź.

Środowisko doradców podatkowych wyraziło również nadzieję, iż wiedza zawarta w przedmiotowym dokumencie przyczyni się do zmniejszenia szkód wyrządzonych przez powódź. Jak i w sposób dostępny przedstawi formy pomocy i związane z nią skutki w zakresie podatkowym.

Publikacja składa się z następujących części:

  • Podatek dochodowy od osób fizycznych
  • Podatek od spadków i darowizn
  • Podatek VAT
  • Dokumentacja podatkowa i zaplata podatku

Pełna publikacja dokumentu dostępna jest na stronie www.kidp.pl.

PS/ KIDP