Program wieloletni „Kontynuacja budowy Muzeum Historii Żydów Polskich” będzie realizowany od początku 2010 r. do końca 2012 r. Na podstawie dotychczasowego programu, na lata 2006-2009, zrealizowano jedynie wstępny etap budowy muzeum, a środki budżetowe niezbędne na wykonanie całej inwestycji są niewystarczające. Kontynuowanie budowy wymaga zwiększenia tych środków, a to zapewnia ustanowienie nowego programu wieloletniego.

Muzeum ma być nowoczesną placówką multimedialną, stworzoną zgodnie ze światowymi standardami muzealnictwa. Ma prezentować wizualne reprodukcje oraz rekonstrukcje historycznej rzeczywistości, w jakiej żyła społeczność żydowska w Polsce. Powstanie w nim interaktywne centrum edukacyjne, złożone z ogólnodostępnej biblioteki, mediateki, elektronicznej bazy danych o judaikach i wielofunkcyjnych sal projekcyjno-konferencyjno-koncertowych na ok. 650 osób. Stworzona zostanie nowoczesna witryna internetowa zawierająca m.in. zbiór cyfrowych reprodukcji eksponatów oraz bazę danych o polskich judaikach. Chodzi o ok. 60 tys. usystematyzowanych i dokładnie opisanych obiektów, które odszukano i sfotografowano w ponad tysiącu archiwach, muzeach, bibliotekach, kolekcjach prywatnych w Polsce, Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, a także na Ukrainie, Litwie i Białorusi. W budynku powstanie także zaplecze gastronomiczno-handlowe oraz inne pomieszczenia dla zwiedzających. Ocenia się, że w ciągu roku muzeum będzie gościć 250-500 tys. osób.

Z budżetu państwa na realizację programu trzeba przeznaczyć 98 mln zł (2010 r. – 35 mln zł; 2011 r. – 35 mln zł; 2012 r. – 28 mln zł). Będzie on także finansowany z budżetu m.st. Warszawy. Program jest zgodny ze „Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015”, co oznacza, że wpisuje się w najważniejsze trendy rozwoju światowej gospodarki i cele wyznaczone przez Unię Europejską w odnowionej Strategii Lizbońskiej.

KPRM/AS

Zobacz także:

Założenia budżetu w 2010 roku

Budżet w 2009 roku zmieniony

Rząd przyjął założenia budżetu na 2010 rok