W ocenie dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki PKPP Lewiatan, już w listopadzie ubiegłego roku widać było, że Polacy bardzo ostrożnie robią zakupy. W grudniu zachowywali się inaczej niż zwykle, czyli nie wydawali tak dużo pieniędzy na zakupy świąteczne, jak chociażby w 2011 roku. Mimo że, dane o zatrudnieniu i bezrobociu nie były jeszcze aż tak złe, to jednak niepewność o przyszłość, lęk przed utratą pracy, wpłynęły na ich decyzje konsumpcyjne- ocenia ekspert Lewiatana.

W grudniu spadła dynamika sprzedaży detalicznej nawet w tzw. sklepach niewyspecjalizowanych, przede wszystkim dyskontach, ale także hiper- i supermarketach, które posiadają marki własne.

Zobacz: Lewiatan skarży do TK przepisy dotyczące opodatkowania dodatkowych świadczeń pracowniczych

Niższa skłonność gospodarstw do konsumpcji przełoży się na sytuację gospodarczą w I, a także II kwartale 2013 r., ponieważ odbudowa popytu konsumpcyjnego jest długotrwałym procesem- uważa ekspert Lewiatana.

Dlatego w pierwszych trzech miesiącach 2013 roku możemy się spodziewać spadku PKB w ujęciu rok do roku. W tej sytuacji Rada Polityki Pieniężnej powinna po raz kolejny obniżyć stopy procentowe już na najbliższym, lutowym posiedzeniu, a nie czekać z tą decyzją do marca 2013 roku- podkreśla.

PS/źródło: PKPP Lewiatan

Zobacz także:

Produkcja przemysłowa ostro w dół