Nowelizacja znosi opłaty za wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu w Polsce obywatela Unii Europejskiej lub wydanie karty pobytu członkowi jego rodziny.

Nowela stanowi, że w decyzji o wydaleniu, która podlega przymusowemu wykonaniu, można nie określać terminu opuszczenia Polski albo wskazać termin krótszy niż 31 dni.

Ponadto nowelizacja daje podstawę do pozostania na terytorium naszego kraju dziecka obywatela UE, który pracował w naszym kraju, ale nie zachował prawa do pobytu. Podstawa ta istnieje do czasu zakończenia przez dziecko nauki lub studiów. Ponadto rodzicowi, który sprawuje opiekę nad takim dzieckiem będzie przysługiwało prawo pobytu w naszym kraju do osiągnięcia przez nie pełnoletniości, a czasami także dłużej - do momentu zakończenia przez nie nauki lub studiów.

PS

Zobacz także:

Nowe prawo prywatne międzynarodowe weszło w życie

Zmiany w prawie medialnym weszły w życie