W IV kwartale 2012 r. do spadku inwestycji, który rozpoczął się już w III kwartale, dołączyło jeszcze zmniejszenie spożycia indywidualnego. Jeśli taka tendencja się utrzyma to trudno będzie o dodatni wzrost gospodarczy w I kwartale 2013 roku. Tym bardziej, że na wyniki I kwartału 2013 r. wpływ będzie miała wysoka baza z I kwartału 2012 r., kiedy PKB urósł o 4,4 proc.- prognozuje dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

Zobacz: RPP ponownie obniża stopy procentowe

W IV kwartale 2012 mieliśmy do czynienia z dodatnim wzrostem eksportu, na poziomie 2,5 proc., przy jednoczesnym spadku importu.

Jak podkreśla dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, w największym stopniu osłabienie dotknęło budownictwo, ale również po raz pierwszy od II kwartału 2009 roku, przemysł, który z kolei mocno rzutuje na inne branże.

PS/źródło:PKPP Lewiatan

Zobacz także:

PKB w 2012 roku na poziomie 2 proc.