Płatności te mają przysługiwać rolnikom, którzy w danym roku spełniają warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożyli wniosek o jej przyznanie, a ponadto zawarli umowy na uprawę tytoniu,lub tak jak w przypadku grup producentów tytoniu zawarli umowy kontraktacji w ramach umów na jego uprawę, z zatwierdzonym pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego.

Zobacz: Lewiatan: Rolnicy powinni płacić podatek dochodowy

Na ten cel planuje się przekazywać ok. 30 mln euro rocznie z budżetu UE w latach 2012-2013. Wysokość stawek płatności będzie różna dla różnych grup odmian tytoniu i ma zależeć od jakości surowca tytoniowego.

Skierowanie odrębnego wsparcia do rolników uprawiających tytoń pozwoli złagodzić zmiany, które zachodzą w ramach Wspólnej Polityki Rolnej od 2003 r. Chodzi o całkowite odłączenie płatności od produkcji i zakończenie stosowania krajowych płatności uzupełniających od 2013 r. Nowe regulacje umożliwią także utrzymanie konkurencyjności surowca tytoniowego produkowanego w Polsce w stosunku do krajów unijnych, które już wprowadziły podobne rozwiązania.

Zobacz: TK: finansowanie składek KRUS niekonstytucyjne

Ponadto projekt nowelizacji zmienia zasady przyznawania płatności do owoców miękkich takich jak maliny i truskawki. Od 2012 r. przybiorą one formę płatności niezwiązanych z produkcją. Taka płatność będzie przysługiwała rolnikom, którzy uzyskali przejściowe płatności do owoców miękkich w 2008 r. i ma być wypłacana w latach 2012-2013.

PS/źródło:KPRM

Zobacz także:

Rząd wprowadzi nowy podatek

Uproszczenie obrotu towarami strategicznymi- rząd przyjął nowe regulacje