Do zadań zespołu będzie należało m.in. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów krajowych Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Celem zmian jest usprawnienie obiegu dokumentacji związanej z wieloletnimi i rocznymi programami krajowymi, dotyczącymi wykorzystywania środków ze wspólnotowych instrumentów finansowych w obszarze migracji, w tym Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców.

MSWiA/KZ