Koło Naukowe Prawa Karnego Temida, Katedra Kryminalistyki oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji zapraszają dnia 4 grudnia 2008 roku do Audytorium Starej Biblioteki (kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28) na Warsztaty Kryminalistyczne poświęcone wybranym zagadnieniom związanym ze śladami biologicznymi.

W programie przewidywane są wykłady:
Ślady biologiczne wizytówką przestępcy
Rekonstrukcja przebiegu zdarzenia na podstawie badania mechanizmu powstawania plam krwawych
Najnowsze trendy w kryminalistycznych badaniach genetycznych
Baza danych DNA i międzynarodowa wymiana danych genetycznych









UW/AS

Zobacz także:

Wykładnia prawa podatkowego w orzecznictwie sądowym