W Biurze RPO odbyła się konferencja prasowa Rzecznika Praw Obywatelskich poświęconą projektowi ustawy Przepisy Ogólne Prawa Administracyjnego. Jak podkreśliła RPO w swoim wystąpieniu prawo do dobrej administracji jest jednym z podstawowych praw obywatela.

W konferencji udział wzięli prof. Dariusz Kijowski, Prorektor Uniwersytetu w Białymstoku i przewodniczący Zespołu ekspertów ds. opracowania Przepisów Ogólnych Prawa Administracyjnego działającego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, prof. Janusz Borkowski, Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego i prof. Konrad Nowacki, członek Rady Legislacyjnej.

Zdaniem RPO wprowadzenie tego projektu w życie istotnie przyczyni się do skuteczniejszej ochrony praw obywateli i innych podmiotów prawa, a także do sprawniejszego działania administracji.

RPO/AS