W związku z powyższym Helsińska Fundacja Praw Człowieka postanowiła przedstawić Sądowi orzekającemu w tej sprawie w II instancji standardy stosowania tymczasowego aresztowania w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, które w ocenie Fundacji powinny być wzięte pod uwagę w przypadku rozpatrywania wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania.


HFPCz