Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w sprawie zgodności art. 244 § 1 oraz art. 517a-517j ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim dotyczą postępowania w trybie przyspieszonym wobec naruszenia przez nie: prawa do wolności, prawa do obrony, oraz prawa do wyboru obrońcy z art. 2, art. 31 ust. 1 i 3 oraz z art. 42 ust. 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w składzie:
Maria Gintowt-Jankowicz - przewodnicząca
Marek Mazurkiewicz - sprawozdawca
Stanisław Biernat
Marian Grzybowski
Andrzej Rzepliński
TK/KR