Konferencja została zorganizowana przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN, Zakład Praw Człowieka WPiA UW, Sekcję Polską Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Prawnych (IALS) przy wsparciu programu „Prawa człowieka w orzecznictwie sądów polskich” .Konferencja była w istocie przedłużeniem dyskusji zapoczątkowanej rok temu na seminarium zorganizowanym w Warszawie, poświęconemu Zasadom Yogyakarty.Pierwsza sesja, moderowana przez prof. Mirosława Wyrzykowskiego (Zakład Praw Człowieka WPiA UW) poświęcona została wybranym problemom prawa karnego, administracyjnego oraz prawa pracy w świetle Zasad Yogyakarty. Dr Adam Bodnar (Zakład Praw Człowieka WPiA UW, Helsińska Fundacja Praw Człowieka) rozważył problemy z zakresu prawa i praktyki administracyjnej na jakie mogą natrafić osoby homoseksualne w Polsce. Z prezentacją A. Bodnara można zapoznać się tutaj.Druga sesja poświęcona została prawom osób homoseksualnych i ich prawu do poszanowania życia rodzinnego. Dr Anna Śledzińska-Simon (koordynatorka projektu „Prawa człowieka w orzecznictwie sądów”) rozważyła problematykę adopcji dzieci przez osoby homoseksualne.W czasie trzeciej i ostatniej sesji uczestnicy konferencji zajęli się problematyką osób transpłciowych i ich statusu prawnego. Dr Paweł Daniluk (Zakład Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych PAN) z perspektywy prawa karnego ocenił legalność zabiegów chirurgicznej zmiany płci u transseksualistów. Z kolei dr Konrad Osajda (WPiA UW) rozważył cywilnoprawne aspekty zmiany płci u transseksualistów. HFPC/AS