Tematem konferencji będzie problematyka związana z miejscem ośrodka kuratorskiego w katalogu środków wychowawczych stosowanych wobec nieletnich.

Dyskusja toczyć się będzie również wokół możliwości współpracy organizacji pozarządowych z ośrodkami kuratorskimi jako instytucjami wsparcia w zwalczaniu patologii społecznych w społecznościach lokalnych.

Omówiona zostanie także praktyka orzecznicza w zakresie stosowania środka wychowawczego w postaci skierowania do ośrodka kuratorskiego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 10 maja 2012 r. w godz. 10-15.30 w Galerii Połczyńskich w Warszawie.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

''Niesłuszne skazania i DNA''- wykład

Spotkanie z prof. Ewą Łętowską