Analitycy resortu gospodarki oczekiwali nieznacznie wyższego tempa wzrostu cen.

Zgodnie z oczekiwaniami ekspertów Ministerstwa Gospodarki wolniej rosły ceny żywności. Szybciej natomiast spadały ceny paliw.

Zobacz: UOKiK kontroluje rynki usług finansowych

Największy wpływ na kształtowanie się inflacji w listopadzie miał wzrost cen żywności. Szybciej od ogólnego wskaźnika inflacji rosły również opłaty związane ze zdrowiem.

Eksperci resortu w grudniu 2012 r. oczekują stabilizacji cen. Powinno się do tego przyczynić wolniejsze tempo wzrostu cen żywności oraz dalszy spadek cen paliw. Roczny wskaźnik inflacji w grudniu 2012 r. powinien ukształtować się w granicach 2,6 proc.

PS/źródło:MG

Zobacz także:

Wzrost gospodarczy coraz słabszy

Stopy procentowe ponownie w dół