W dniu 22 kwietnia, Prezydent RP podpisał ustawę przyjętą przez Sejm 1 kwietnia 2011 r.

Nowe prawo probiercze rozszerza katalog prób dla wyrobów z metali szlachetnych. Umożliwi to cechowanie mniej popularnych stopów. Metalami szlachetnymi w rozumieniu ustawy są platyna, pallad, złoto i srebro oraz platynowce - iryd, osm, rod i ruten w stanie czystym albo w stopach z innymi metalami. Określone zostały również precyzyjnie próby złota. Ustawa ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo obrotu wyrobami jubilerskimi. Podpisana ustawa powstała jako projekt rządowy.

Administracja probiercza

Nowe prawo probiercze precyzuje kompetencje organów administracji probierczej i upraszcza jej funkcjonowanie. Administrację tę będą tworzyć Główny Urząd Miar i okręgowe urzędy probiercze, a urzędy obwodowe zostaną zlikwidowane.

Zgodnie z nową ustawą, nie będą cechowane wyroby z metali szlachetnych takie jak np. aparatura i narzędzia stosowane do celów naukowych i przemysłowych, produkty medyczne, monety kolekcjonerskie sprzedawane przez Narodowy Bank Polski.

Punkty probiercze

Punkty probiercze będą mogły być tworzone u przedsiębiorców wprowadzających do obrotu wyroby jubilerskie. Tworzyć je będzie prezes Głównego Urzędu Miar. Rozwiązanie to ma za zadanie zmniejszenie kosztów transportu, ubezpieczenia i przetrzymywania wyrobów w urzędach probierczych. Przewożenie do urzędów probierczych wyrobów, było dotychczas obowiązkowe.

RO/ źródło: sejm.gov.pl

Zobacz także:

Senat zajmie się tzw. ustawą refundacyjną

Apel do przedsiębiorców o włączenie się do programu ''Jonatan''

Przedsiębiorcy będą mieli dłuższy termin na wznowienie postępowania