Zgodnie z propozycją Ministerstwa Zdrowia, wprowadzony będzie system uzyskiwania przez lekarzy umiejętności, które będą potwierdzone świadectwami zdobycia określonych kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Świadectwa umiejętności mają być zdobywane znacznie szybciej, niż specjalizacje. Czas trwania szkolenia z zakresu umiejętności będzie wynosić od pół roku do dwóch lat.

Nie oznacza to, że lekarze nie będą mogli robić specjalizacji w systemie dotychczasowego szkolenia. Proponowane rozwiązania mają zapewnić szybszy i większy dopływ do systemu opieki zdrowotnej lekarzy, którzy będą wykonywać część świadczeń wykonywanych do tej pory jedynie przez lekarzy specjalistów.

PS/KPRM