Priorytety polskiej prezydencji

Jak przypomniał Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski priorytety z zakresu prawa cywilnego to m.in. Europejskie Prawo Umów oraz projekt rozporządzenia w sprawie dziedziczenia. W zakresie prawa karnego planowane jest położenie nacisku m.in. na pakiet dotyczący ochrony ofiar oraz prawo do pomocy adwokata.

Ministrowie wiele miejsca poświęcili także rozmowom o współpracy dwustronnej. Poruszyli m.in. temat głośnej jakiś czas temu w Polsce i Bułgarii sprawy dzieci państwa Vasilev. Przypomnijmy, dzieci zostały zabrane bez wiedzy matki z Polski do Bułgarii przez ojca w 2008r. W kwietniu 2008r. matka skierowała za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości RP wniosek w trybie konwencji haskiej o nakazanie powrotu dzieci do Polski. W październiku 2008r. Sofijski Sąd Miejski prawomocnie nakazał niezwłoczny powrót dzieci do Polski. Ojciec nie zastosował się do decyzji sądu. Wówczas zostało wszczęte postępowanie o przymusowe wykonanie orzeczenia. W dramatycznych okolicznościach w maju 2009r. doszło do przekazania matce córki Nikoletty. Syn Paweł pozostał z ojcem w Bułgarii. Ojciec ukrywał miejsce pobytu chłopca. W sprawie zostały podjęte próby mediacji, jednak nie przyniosły one efektu.

W sprawie wykonania nakazu powrotu dziecka podejmowane były interwencje u strony bułgarskiej m.in. w postaci osobistych telefonicznych rozmów Ministrów Sprawiedliwości obu krajów, rozmów w trakcie posiedzenia Grupy UE do spraw Mechanizmu Weryfikacji dla Bułgarii i Rumunii. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował u swojego bułgarskiego odpowiednika. Interweniował także Prezes Helsińskiej Fundacji Prawa Człowieka. Interwencje na szczeblu dyplomatycznym podjęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W efekcie ścisłej współpracy pomiędzy Ministerstwami Sprawiedliwości, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i bułgarską policją opracowany został plan przymusowego odebrania chłopca. W dniu 18 sierpnia 2009r. chłopiec został odebrany ojcu przez policję i natychmiast przekazany matce.

Jak poinformował Minister Sprawiedliwości dzieci państwa Vasilev przebywają aktualnie z matką w Polsce. Między rodzicami toczy się zaś sprawa o rozwód, która prowadzona jest przez Sąd Okręgowy w Warszawie .

Bułgarska minister sprawiedliwości poprosiła Ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego o wszelkie informacje i materiały dotyczące wdrożenia i funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego. W jej szczególnym zainteresowaniu w trakcie rozmowy znalazły się również polskie rozwiązania dotyczące walki z chuliganami stadionowymi: objęcie ich Systemem Dozoru Elektronicznego oraz rozprawa odmiejscowiona.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

System ochrony praw człowieka a jego efektywność

MS: Europejski Certyfikat Spadkowy jednym z głównych priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE