Przedmiotem działalności PKP Cargo jest transport kolejowy towarów oraz działalność usługowa wspomagająca transport, związana z przeładunkiem, magazynowaniem i przechowywaniem towarów. Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans prowadzi działalność spedycyjną w Polsce oraz na terenie Europy i Azji.

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

Zgoda UOKiK na koncentrację na rynku nieruchomości

UOKiK: Kontrole na rynku produktów spożywczych wykazały nieprawidłowości