Uczestnicy koncentracji zajmują się m.in. produkcją mięsa. Transakcja będzie polegać na nabyciu przez ABP Poland zakładu przetwórstwa wołowiny w Pniewach – należącego do Zakładów Mięsnych Salus.

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

Zgoda UOKiK na koncentrację na rynku energii elektrycznej

Zgoda UOKiK na koncentrację na rynku usług telekomunikacyjnych