W toku postępowania Urząd ustalił, że Gmina Miasta Olsztyn narzuca przedsiębiorcom odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości obowiązek ich przekazywania do Stacji Transferowej Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego, którego Gmina Miasta Olsztyn jest jedynym udziałowcem.

Zdaniem Urzędu, ograniczanie przedsiębiorcom świadczącym usługi odbioru odpadów prawa do wyboru miejsca składowania odpadów jest przejawem nadużycia przez Gminę Miasta Olsztyn pozycji dominującej. Przedsiębiorcy muszą bowiem przekazywać odpady do wskazanego zakładu – nawet gdyby inne oferty były tańsze. To z kolei powoduje wzrost cen za odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości.

Jest to druga decyzja UOKiK w tej sprawie. W pierwszej – wydanej w 2009 roku – gmina zobowiązała się do zmiany kwestionowanej praktyki w związku z tym nie została nałożona kara finansowa. Zobowiązanie miało polegać na wskazaniu w regulaminie, że odpady mogą być unieszkodliwiane także w innych zakładach. Gmina jednak nie wykonała tego zobowiązania i decyzji Prezes Urzędu.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

Zgoda UOKiK na koncentrację dla Interchem

Praktyki Castoramy wzbudziły zastrzeżenia UOKiK