Jastrzębska Spółka Węglowa tworzy grupę kapitałową działającą m.in. na rynku wydobycia i sprzedaży węgla kamiennego.

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria zajmują się wytwarzaniem i przetwarzaniem koksu.

Zobacz: Zgoda UOKiK na przejęcie Home.pl

Koncentracja ma być realizowana przez Ministerstwo Skarbu w ramach programu Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015, który przewiduje, że JSW będzie stanowić centrum działalności związanej z wydobyciem węgla koksowego oraz produkcją koksu.

Zobacz: Zgoda UOKiK na utworzenie ''Energo Strefy''

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

UOKiK: Zakłady Azotowe Puławy mogą przejąć Azoty-Adipol

Zgoda UOKiK na przejęcie spółki Plastal