Podczas uroczystego Zgromadzenia przedstawiona zostanie informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2009 roku.

Zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym Prezes Trybunału Konstytucyjnego ma ustawowy obowiązek zwołania Zgromadzenia Ogólnego, podczas którego z sędziami TK spotykają się przedstawiciele najwyższych władz państwa: Prezydent RP, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Prezes Rady Ministrów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny, posłowie, senatorowie i inni zaproszeni goście.

TK/KC