Komisja Europejska wraz najważniejszymi instytucjami z zakresu lotnictwa takimi jak: Eurocontrol czy Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotnictwa (EASA) jak też podmiotami prywatnymi w tym liniami lotniczymi, regulatorami rynku oraz producentami samolotów i silników lotniczych w wyniku wspólnego wysiłku opracowały wytyczne, które mają ograniczyć konieczność zamykania lotnisk w sytuacjach kryzysowych, mając przy tym na względzie kwestie bezpieczeństwa lotów.

Powyższe wytyczne stanowią swoistą „instrukcję ramową”, skierowaną do państw członkowskich UE, dającą jednocześnie możliwość podejmowania decyzji o zamykaniu i otwieraniu przestrzeni powietrznej, zachowując przy tym standardy bezpieczeństwa.

Ponadto Komisja Europejska oraz Eurocontrol zdecydowały o utworzeniu Europejskiej Komórki Koordynacji Kryzysowej ds. Lotnictwa (EACCC). Przedmiotowa instytucja zdaniem powyższych podmiotów ma umożliwić sprawną reakcję na podobne zdarzenia w przyszłości.

Zdaniem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, odpowiedzialnego za dziedzinę Transportu, kryzys wywołany chmurą pyłu znad Islandii odsłonił potrzebę koordynacji działań na szczeblu europejskim.

Nowe regulacje

W myśl nowo przyjętych regulacji EASA ma za zadanie wydawać rekomendacje bezpieczeństwa w oparciu o strefy przestrzeni powietrznej wyznaczone przez organizację Eurocontrol.

Poszczególne strefy oznaczane będą kolorami:

§ Biała strefa, oznaczać będzie, iż przestrzeń objęta powyższym kolorem będzie mogła być areną regularnego ruchu lotniczego.

§ Czerwona strefa, oznacza dopuszczalność ruchu lotniczego na powyższym obszarze, pomimo śladowych ilości pyłu wulkanicznego w atmosferze.

§ Szara strefa, oznacza przestrzeń w której loty są dozwolone tylko pod pewnymi warunkami.

§ Czarna strefa, jest strefą w której EASA rekomenduje całkowite wstrzymanie ruchu lotniczego ze względu na zbyt wysoką koncentrację pyłu w powietrzu, przekraczającą bezpieczny poziom tolerancji technicznej silników samolotów.

Niezwykle cennym wydaje się również postanowienie, iż Centrum Doradcze ds. Pyłu Wulkanicznego (VAAC) będzie publikowało w 6-godzinnych odstępach mapy z określeniem stref.

Wydaje się, iż wytyczne stanowią oczekiwaną reakcję na wydarzenia ostatnich miesięcy, które w znacznym stopniu sparaliżowały lotnictwo cywilne w całej Europie. Świadczy o tym przede wszystkim współpraca wszystkich instytucji i podmiotów pełniących kluczową rolę w obszarze lotnictwa cywilnego. Jest również odpowiedzią na protesty pasażerów, którzy przede wszystkim powinni mieć ogólny dostęp do rzetelnej informacji.

PS/ECK