STADA Arzneimittel (Niemcy) jest spółką farmaceutyczną prowadzącą działalność w zakresie opracowywania i sprzedaży produktów zawierających substancje czynne nieobjęte prawami własności intelektualnej.

Zobacz: Niedozwolone praktyki na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym

Grunenthal (Niemcy) prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie produkcji i dystrybucji leków stosowanych głównie w leczeniu bólu.

W wyniku koncentracji STADA nabędzie część przedsiębiorstwa Grunenthal zajmującego się sprzedażą niektórych produktów farmaceutycznych.

Zobacz: Niedozwolone praktyki taksówkarzy

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

Działania UOKiK na rynku deweloperskim

UOKiK: Połączone spółki zbudują nowy dworzec Warszawa Zachodnia