Podpisane porozumienie wyznacza ramy współpracy NIK i GIODO. Obie instytucje zobowiązały się do przekazywania sobie zbiorczych informacji o wynikach kontroli z zakresu ochrony danych osobowych. Przekazywane będą również informacje i sygnały o nieprawidłowościach.

Zobacz: GIODO ułatwił rejestrację zbiorów danych

Istotnym elementem będzie także wymiana doświadczeń między inspektorami. Będą oni mogli uczestniczyć w szkoleniach, kursach oraz spotkaniach informacyjnych organizowanych przez instytucję partnerską.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zobowiązał się także do udzielania opinii prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, niezbędnych do przygotowania lub przeprowadzenia kontroli przez Izbę.

Zobacz: GIODO o wykorzystywaniu tzw. danych retencyjnych

NIK i GIODO będą co roku podsumowywać efekty swojej współpracy.

PS/źródło:NIK

Zobacz także:

NIK pomoże Irakowi w budowie niezależnego organu kontroli

Nowi wiceprezesi NIK