Zgodnie z nowelą Minister Sprawiedliwości utracił możliwość występowania z żądaniem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego bezpośrednio przed sądem dyscyplinarnym, a zatem z pominięciem etapu dochodzenia bądź też niezależnie od jego wyniku.
Nowelizacja stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wydanego w dniu 1 grudnia 2009 r.
Przypomnijmy że stan prawny sprzed nowelizacji przewidywał uprawnienia Ministra Sprawiedliwości do wydania polecenia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego niezależnie od wyniku przeprowadzonego w danej sprawie dochodzenia.
Trybunał Konstytucyjny orzekając o sprzeczności z konstytucją uzasadniając podnosił, iż dochodzenie stanowiące pierwszą fazę postępowania dyscyplinarnego ma dać odpowiedź na pytanie: czy istnieją przesłanki do wszczęcia postępowania przed sądem dyscyplinarnym.
Senat zauważył natomiast, iż rozwiązania analogiczne do tych zakwestionowanych przez Trybunał znajdują się także w ustawie o radcach prawnych czego konsekwencją jest nowelizacja obydwu ustaw.

PS/KPRP

Zobacz także:

Prezydent podpisał ustawę o NIK

Doroczne spotkanie z prawnikami zagranicznymi