RPO skierowała swoje wystąpienie do prezesa zarządu Ekstraklasy S.A., Andrzeja Rusko w sprawie zróżnicowania warunków dostępu do widowisk piłkarskich opartego wyłącznie na płci. Zdaniem RPO zróżnicowanie takie narusza zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn sprecyzowane w Konstytucji.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła uwagę, iż Konstytucja RP w art. 6 gwarantuje równy dostęp do dóbr kultury. Jednym z aspektów realizacji konstytucyjnego prawa równego dostępu obywateli do dóbr kultury jest dostęp do kultury fizycznej, która stanowi część szeroko pojętej kultury narodowej, chronionej przez prawo. W ocenie RPO zróżnicowanie warunków dostępu do widowisk piłkarskich oparte wyłącznie na płci może stanowić naruszenie zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn, wyrażonej w art. 33 Konstytucji, oraz gwarantowanej przez art. 73 Konstytucji RP wolności korzystania z dóbr kultury.

Specjalne ulgi dla kobiet

Zdaniem RPO sport, sprzyja integracji społeczeństwa, pomaga walczyć z uprzedzeniami i stereotypami. Dlatego też tak istotne jest, mając na uwadze znaczenie kultury fizycznej dla każdego obywatela oraz realizację konstytucyjnego prawa dostępu do dóbr kultury, aby stosowane przez organizatorów imprez sportowych reguły ustalania warunków uczestnictwa, w tym cen biletów, nie budziły zastrzeżeń co do ich zgodności z obowiązującymi normami prawnymi. Z obserwacji Rzecznika wynika, że w celu zwiększenia liczby kobiet zainteresowanych udziałem w organizowanych przez kluby piłkarskie imprezach sportowych wprowadzane są specjalne ulgi na bilety wstępu, np. cenniki takich klubów piłkarskich jak Górnik Zabrze, Lechia Gdańsk, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin przyznają kobietom bilet ulgowy; cennik Klubu Piłkarskiego Cracovia ustala dla kobiet specjalne bilety za symboliczną złotówkę; cennik Klubu Piłkarskiego GKS Bełchatów przyznaje 80% zniżkę dla kobiet; cennik Klubu Piłkarskiego Legia Warszawa - 30% zniżkę; cennik Klubu Piłkarskiego Polonia Warszawa - ok. 75 % zniżkę oraz Klub Piłkarski Widzew Łódź - 60 % zniżkę dla kobiet.

RPO przeciwko zróżnicowaniu ze względu na płeć


Takie działania, z punktu widzenia przytoczonych norm prawnych, zwłaszcza jeśli mają charakter utrwalonej praktyki, budzą zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik podnosi iż nie wydaje się wystarczająco uzasadnione stwierdzenie, że zróżnicowanie warunków dostępu do widowisk sportowych ze względu na płeć ich uczestników jest tego działaniem pozytywnym.

RO/ źródło: RPO

Zobacz także:

RPO w sprawie braku możliwości rejestracji bezrobotnego

RPO chce sprawniejszego rozpatrywania spraw o mienie zabużańskie

RPO w sprawie zasad oceny zdolności kredytowej