Podczas spotkania omówiono problematykę ochrony prywatności w bieżącej praktyce polskich organów regulacyjnych zajmujących się problematyką ochrony prywatności, do których zaliczyć należy Rzecznika Praw Obywatelskich, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Określono też obszary, w których uprawnienia tych organów pokrywają się lub uzupełniają.

Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni, że potrzebna jest stała współpraca tzw. regulatorów. Ustalono, że będzie ona prowadzona przez specjalnie powołany zespół złożony z przedstawicieli poszczególnych urzędów. Polegać zaś będzie m.in. na podejmowaniu wspólnych działań oraz wzajemnym informowaniu się o toczących się pracach legislacyjnych, w których uczestniczą poszczególne organy, a które mogą być szczególnie interesujące dla pozostałych uczestników. Wzajemna wymiana informacji dotyczyć będzie również najważniejszych postępowań sądowych i orzeczeń wydanych w sprawach z wniosku danego organu, lub w których dany organ uczestniczył jak współpracy międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych zmian legislacyjnych w prawie europejskim i międzynarodowym. Planowane jest także forum wymiany informacji i doświadczeń w zakresie planowanych przez poszczególne organy wydarzeń i prac toczonych w czasie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Spotkanie regulatorów odbyło się z inicjatywy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, a jego zaproszenie do uczestnictwa przyjęli prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Jarosław Król, wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stanisław Kluza, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, którą na spotkaniu reprezentowała Marta Włodarczyk, dyrektor Departamentu Prawnego.

PS/źródło:GIODO

Zobacz także:

GIODO o ochronie danych rodziców przedszkolaków

GIODO o wykorzystaniu danych w kampanii wyborczej