Omówienie spraw związanych z organizacją 13 listopada 2008 roku w Warszawie okrągłego stołu z GIODO, w którym będą uczestniczyli członkowie European Privacy Officers Network, to główny temat zorganizowanego 4 sierpnia 2008 r. spotkania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Michała Serzyckiego ze Stewartem Dresnerem, Dyrektorem Wykonawczym Privacy Laws &Business z Wielkiej Brytanii oraz Adèle Kendler, menedżer projektu.

Stewart Dresner od lat siedemdziesiątych XX w. zajmuje się różnymi aspektami ochrony danych osobowych. W 1987 r. utworzył magazyn Privacy Laws & Business - obecnie jeden z największych magazynów poświęconych ochronie prywatności i danych osobowych dla biznesu.

Okrągły stół w Warszawie będzie organizowany w ramach utworzonego przez Stewarta Dresnera European Privacy Officers Network. Dotychczas organizowano takie spotkania z przedstawicielami organów ochrony danych osobowych m.in. z Hiszpanii, Holandii i Belgii.

Listopadowy okrągły stół to jedno z wielu działań edukacyjnych podejmowanych przez Generalnego I nspektora Ochrony Danych Osobowych, Michała Serzyckiego. Jego celem będzie wymiana doświadczeń.

GIODO/KR